CIN (Chronische Interstitiële Nefritis):

Chronische nierinsufficiëntie (CNI) oftewel Chronische Interstitiële Nefritis (CIN) wordt ook wel schrompelnier genoemd. De prognose voor een kat met CNI is altijd ongunstig, maar wanneer er vroegtijdig ingegrepen wordt is het mogelijk om de patiënt geruime tijd in een bevredigende klinische toestand te houden waarbij ook de levenskwaliteit behouden blijft. Aangezien de nier een grote functionele reservecapaciteit bezit, wordt nierinsufficiëntie pas duidelijk indien 2/3 van de nier is aangetast. Vroegtijdige diagnose verhoogt de behandelingsmogelijkheden sterk . Chronische nierinsufficiëntie is in tegenstelling tot acute nierinsufficiëntie een irreversibele (onomkeerbare) ziekte waarbij het verlies aan nierfunctie, progressief verloopt. De meeste katten sterven uiteindelijk ten gevolge van uremie (afvalstoffen in het bloed).De symptomen beginnen meestal heel geleidelijk met wat meer drinken dan normaal en het haarkleed dat niet meer zo mooi blinkt.

In een later stadium begint de kat meer te drinken (polydypsie) en te plassen (polyurie) dan normaal. De kat begint gewicht te verliezen en in een later stadium krijgt hij last van braken, diarree en een typische mondgeur tgv de ophoping van allerlei gifstoffen in zijn bloed. In een eindstadium produceert de kat geen urine meer en zal uiteindelijk sterven door een ureum (afbraakprodukt van eiwitten) -vergiftiging. De diagnose van nierinsufficiëntie is gemakkelijk te stellen. Aan de hand van de symptomen is er al een goede indicatie. Een bloedonderzoek en een urineonderzoek geven uiteindelijk uitsluitsel. Gestegen Creatinine in het bloed is heel indicatief voor de Filtratie Capaciteit van de nieren ( het vermogen van de nieren om afvalstoffen uit het bloed te filteren). Ureum is een tweede parameter die een aanwijzing kan zijn dat we met een nierprobleem te maken hebben. Als ook deze gestegen is dan is er sprake van nierinsufficientie.

CIN
Sunny