HCM (Hyper Cardio Myopathie):

Katten die HCM hebben, vertonen vroeger of later een verdikking en verandering van structuur van de wand van de linker hartkamer. De verschijnselen verergeren naarmate de kat ouder wordt waarna de kat uiteindelijk overlijdt aan een hartstilstand of aan trombose. De spierwand van de linker kamer (het belangrijkste pompgedeelte van het hart) is gemiddeld 4 mm dik. Deze spierwanddikte kan bij katten met HCM wel toenemen tot 8-10 mm! De verdikking van de wand gaat ten koste van de ruimte binnen in het hart. Er is daardoor minder ruimte voor bloed binnen het hart en per hartslag kan er minder bloed worden weggepompt. Bovendien is een dikke hartspierwand erg stug. Het vullen van de kamers vanuit de boezems zal door de stugheid en het verlies aan ruimte steeds moeizamer verlopen. De boezems kunnen het bloed minder goed kwijt en de druk in de boezems zal stijgen. De boezems zullen daardoor oprekken. Op een gegeven moment is de grootte van en de druk binnen de boezems zodanig dat de daarop aangesloten bloedvaten (de longader en de onderste holle ader naar de buik) ook uitrekken. Uiteindelijk kan er vocht ophopen in longen, borstkas of buik. Naast problemen met de vulling van het hart, is er soms ook sprake van problemen met het legen van het hart. Door de vormveranderingen in het hart kan de uitgang naar de aorta (of de longslagader) soms vernauwen, waardoor de uitstroom van bloed belemmerd wordt (obstructieve vorm van HCM). Bovendien kan de klep tussen linker boezem en kamer opengetrokken worden en lekken.

Als er sprake is van een geringe verdikking van de hartspier, dan zal dit nauwelijks gevolgen hebben voor de kat in rust. In situaties waarbij veel bloed rondgepompt moet worden (inspanning, stress) komt de kat in de problemen omdat het hart niet aan de vraag van het lichaam kan voldoen. In een sterk verdikte hartspier en in een uitgerekte wand van de hartspier kan abnormale geleiding van de stroom die het hartritme bepaalt plaatsvinden. Hartritmestoornissen kunnen leiden tot sloomheid of zelfs plotse dood. Bloed wat langzaam stroomt in een sterk uitgerekte boezem kan klonteren en bloedstolsels vormen. Zo’n stolsel wat in het hart ontstaat kan uit het hart worden gepompt en vastlopen in de bloedvaten naar de achterpoten, waardoor acute verlammingsverschijnselen optreden. Is er in een later stadium sprake van uittreden van vocht in longen, borstkas of buik, dan valt op dat de kat erg benauwd, sloom en ziek is.

HCM hart


HCM ververft autosomaal dominant en heeft een variabele expressie dat wil zeggen: Heeft één van de ouder HCM dan zal gemiddeld de helft van de kittens HCM hebben en de andere helft niet. Hebben beide ouders HCM dan zal gemiddeld 25% van de kittens vrij van HCM zijn, 50% zal drager zijn (heterozygoot) en 25% homozygoot HCM. De laatste 25% zal meestal op jonge leeftijd al overlijden of dood worden geboren. De leeftijd waarop een kat een HCM kan bezwijken varieert van meteen bij de geboorte tot over de 10 jaar. HCM komt bij meerdere raskatten voor en beperkt zich niet alleen tot de Ragdoll. Het is belangrijk dat bij het overlijden van een kat waarvan niet direct bekend is waaraan hij zij/hij is overleden altijd even te laten controleren of er HCM of PKD in het spel is. Indien dit voorkomt bij een van mijn katten of nakomelingen ervan zal ik dit altijd bij de stamboekvereniging melden en de betreffende lijn onmiddelijk uit de fok halen om verdere verspreiding te voorkomen.

Symptomen bij kittens zijn bijvoorbeeld snel moe worden en buiten adem na even spelen of ze slapen veel meer dan een normaal kitten. Sommige kittens kunnen verlammingsverschijnselen van de achterpoten vertonen. Ook bij volwassen katten kan vermoeidheid en buitenadem zijn na een activiteit een symptoom zijn van HCM. U kent u eigen kat het beste, vertrouwt u het niet neem dan onmiddelijk contact op met de dierenarts en waarschuw uw fokker.

Onze katten worden eenmalig gestest aan de hand van DNA bij UCDavis of een laboratorium in Australië. Op deze wijze wordt gekeken of een van onze katten drager is van het gen wat HCM kan veroorzaken. Aangezien nog niet alle genen zijn geïdentificeerd die HCM kunnen veroorzaken worden onze katten ook jaarlijks getest door middel van een echo om te kijken of er sprake is van HCM.

Echo


Ondanks dat we inmiddels al veel weten over HCM is nog niet alles bekend. Dit betekend dat alle testen nog niet garanderen dat er geen HCM kan optreden in een lijn. Wij kunnen dus momenteel hooguit de kans verkleinen.
Sunny