Voor algemene uitleg over de shows hoe dat gaat met punten en titels en waar de afkortingen voor staan kijkt u bij de uitleg.

Voor de uitslagen van al onze katten onder elkaar kijkt u bij de resultaten.
Sunny