Resultaten algemeen:
Let op, de regels zijn per 1 januari 2013 aangepast zodat alle titels in eigen land kunnen worden behaald.

De verschillende klassen en afkortingen:
Je hebt verschillende klassen. De eerste grote splitsing is kater of poes. Ieder heeft zijn eigen groep categorieën, welke hieronder naar voren komen. Vervolgens wordt eerst ingedeeld op leeftijd:
* 3-6 maanden
* 6-9 maanden (soms tot 10 maanden)
* Volwassen (9+ maanden, soms 10+ maanden).

Alleen volwassen katten kunnen gaan voor een titel. Volwassen katten worden opgedeeld naar titel.

C.A.C. Certificat d’Aptitude au Chanpionnat (Kampioen)

Dit kan worden behaald door katten in de open klasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.C.’s in dezelfde variëteit heeft behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Kampioen (CH.)

C.A.P. Certificat d’Aptitude au Prémior (Premior)

Dit kan worden behaald door katten in de castratenklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.P.’s in dezelfde variëteit heeft behaald bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Premior (PR.)

C.A.C.I.B. Certificat d’Aptitude au Chanpionnat International de Beauté (Internationaal Kampioen)

Dit kan worden behaald door katten in de kampioensklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.C.I.B.’s in ten minste twee verschillende landen behaald of vier C.A.C.I.B.'s in hetzelfde land, bij minstens twee verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Internationaal Kampioen (INT.CH.)

C.A.P.I.B. Certificat d’Aptitude au Prémior International de Beauté (Internationaal Premior)

Dit kan worden behaald door katten in de premiorenklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.P.I.B.’s in ten minste twee verschillende landen behaald of vier C.A.P.I.B.'s in hetzelfde land, bij minstens twee verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Internationaal Premior (INT.PR.)

C.A.G.C.I. Certificat d’Aptitude au Grand Chanpionnat International (Groot Internationaal Kampioen)

Dit kan worden behaald door katten in de internationale kampioensklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.G.C.I.’s in ten minste twee verschillende landen behaald of vier C.A.G.C.I.'s in hetzelfde land, bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Groot Internationaal Kampioen (GR.INT.CH.)

C.A.G.P.I. Certificat d’Aptitude au Grand Premior International (Groot Internationaal Premior)

Dit kan worden behaald door katten in de Internationale Premiorenklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.G.P.I.’s in ten minste twee verschillende landen behaald of vier C.A.G.P.I.'s in hetzelfde land, bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Groot Internationaal Premior (GR.INT.PR)

C.A.C.E. Certificat d’Aptitude au Chanpionnat d’Europe (Europees Kampioen)

Dit kan worden behaald door katten in de Groot Internationaal Kampioensklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.C.E.’s in ten minste drie verschillende landen behaald of vier C.A.C.E.'s in twee verschillende landen of vijf C.A.C.E.'s in hetzelfde land, bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Europees Kampioen (EU.CH.)

C.A.P.E. Certificat d’Aptitude au Chanpionnat Premior d’Europe (Europees Premior)

Dit kan worden behaald door katten in de Groot Internationaal Premiorenklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die drie C.A.P.E.’s in ten minste drie verschillende landen behaald of vier C.A.P.E.'s in twee verschillende landen of vijf C.A.P.E.'s in hetzelfde land, bij drie verschillende keurmeesters, op 3 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Europees Premior (EU.PR.)

C.A.G.C.E. Certificat d’Aptitude au Grand Chanpionnat d’Europe (Groot Europees Kampioen)

Dit kan worden behaald door katten in de Europees Kampioensklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die vier C.A.G.C.E.’s in ten minste vier verschillende landen behaald of vijf C.A.G.C.E.'s in drie verschillende landen of zes C.A.G.C.E.'s in twee verschillende landen of zeven C.A.G.C.E.'s in hetzelfde land, bij vier verschillende keurmeesters, op 4 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Groot Europees Kampioen (GR.EU.CH.)

C.A.G.P.E. Certificat d’Aptitude au Grand Premior d’Europe (Groot Europees Premior)

Dit kan worden behaald door katten in de Europees Premiorenklasse, die de kwalificatie U1 hebben behaald. Een kat die vier C.A.G.P.E.’s in ten minste vier verschillende landen behaald of vijf C.A.G.P.E.'s in drie verschillende landen of zes C.A.G.P.E.'s in twee verschillende landen of zeven C.A.G.P.E.'s in hetzelfde land, bij vier verschillende keurmeesters, op 4 verschillende tentoonstellingen, geeft recht op de titel Groot Europees Premior (GR.EU.PR.)

EREKLASSE Vanaf dat de kat de titel van Groot Europees Kampioen behaald heeft, kan ze ingeschreven worden in de Ereklasse. De hoogste vermelding is U1, met eventueel de prijs Beste Ereklasse Korthaar, Halflanghaar of Langhaar.

C.A.C.M. Certificat d'Aptitude au Championnat Mondial (Wereldkampioen)

Dit kan behaald worden door katten die reeds Groot Europees Kampioen zijn. Een kat die vier C.A.C.M.'s behaald in 3 verschillende landen of vijf C.A.C.M.'s in twee verschillende landen of zes C.A.C.M.'s in hetzelde land, bij 4 verschillende keurmeesters waarvan minimaal één in een uit ander continent, geeft recht op de titel "Wereldkampioen" (World Ch.)

C.A.P.M. Certificat d'Aptitude au Premior Mondial (Wereldpremior)

Dit kan behaald worden door katten die reeds Groot Europees Premior zijn. Een kat die vier C.A.P.M.'s behaald in 3 verschillende landen of vijf C.A.P.M.'s in twee verschillende landen of zes C.A.P.M.'s in hetzelde land, bij 4 verschillende keurmeesters waarvan minimaal één in een uit ander continent, geeft recht op de titel "Wereldpremior" (World Pr.).

Wordt uw kat halverwege het behalen van titels gecastreerd of gesteriliseerd, dan begint hij of zij opnieuw vanaf de Kastratenklasse. Een katje dat bijvoorbeeld Europees Kampioen is en geholpen wordt, gaat dus niet naar de Europees Premiorenklasse (CAGPE) maar naar de Kastratenklasse (CAP).

Uitslagen en Prijzen:
G = Goed. Geen tentoonstellingsdier en niet geschikt voor de fok.
ZG = Zeer Goed. Geen tentoonstellingsdier en slechts geschikt voor de fok met een uitmuntende partner.
U = Uitmuntend. Geschikt als tentoonstellingsdier en zeer geschikt voor de fok.

Deze worden nog ingedeeld in U1, U2, U3 etc afhankelijk van het aantal katjes van hetzelfde ras wat in dezelfde categorie mee doet.

Speciale Prijzen
Speciale Prijzen kunnen uitgereikt worden aan katjes, afhankelijk van de klasse waarin zij meedingen:
In de Nestklasse kan het beste nest (per vachtklasse) de prijs Beste Nest Korthaar, Halflanghaar of Langhaar behalen. Nestjes doen verder niet mee voor andere prijzen. Hetzelfde geldt voor de Babyklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Baby prijs kan behaald worden en/of een Beste Baby Over All (Beste Baby van de Beste Baby korthaar, halflanghaar en korthaar). Ook zij dingen niet mee voor andere prijzen. Idem voor de Ereklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Ereklasse kan behaald worden. Ook zij dingen niet meer mee voor andere prijzen. Uit de Huiskatten kan het katje met vermelding U1 de prijs Beste Huiskat toegekent worden. Voor de katten in de andere klassen (uitgezonderd Buiten Mededinging) zijn er de volgende prijzen voorzien:

B.I.V.: Best in Variëteit.
deze prijs kan toegekent worden aan 1 van de katten van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur, mits er minimaal 3 exemplaren aanwezig zijn.

Speciale Prijs.
Katjes waarvan te weinig exemplaren aanwezig zijn om Best in Variëteit te kunnen halen, maar toch zo uitzonderlijk zijn dat het zonde zou zijn ze zonder prijs naar huis te laten gaan, kunnen een Speciale Prijs toegekent krijgen.

Nom. B.I.S.: Nominatie Best in Show.
Als een Keurmeester alle hem toegewezen katjes gekeurd heeft, begint hij aan het samenstellen van zijn lijst met Voordrachten voor Best in Show. Uit de door hem gekeurde katjes draagt hij/zij per vachtklasse - ongeacht het ras - zijn beste exemplaren in de volgende categorien voor: Jeugklasse Katers 3-6, Jeugklasse Poezen 3-6, Jeugklasse Katers 6-9, Jeugklasse Poezen 6-9, Katers, Poezen, Kastraat Katers en Gesteriliseerde Poezen. Deze katjes krijgen meestal de vermelding Nom BIS op het keurrapport.

B.I.S.: Best in Show.
Alle katjes per vachtklasse die door de Keurmeesters voorgedragen zijn voor Best in Show worden terug opgehaald en aan de verschillende Keurmeesters gepresenteerd. Uit b.v. alle voordrachten van de Jeugklasse 3-6 Katers kiezen de Keurmeesters dan 1 exemplaar welke Best in Show wordt. Het katje dat Best in Show geworden is komt later op het podium voor een prijs en krijgt de vermeling BIS op het keurrapport.

B.O.B.: Best of Best.
Als uiteindelijk in een vachtklasse alle Best in Shows verkozen zijn worden deze opnieuw aan de Keurmeesters gepresenteerd. Hieruit wordt 1 beste exemplaar gekozen welke Best of Best wordt. Op het podium krijgt deze kat nog een extra prijs en de vermelding BOB komt op het keurrapport.

B.O.A.: Best over All.
Eenmaal de Best of Bests bekent zijn, kiest 1 van de Keurmeesters (of een team van keurmeesters) uit deze dieren de allerbeste. Deze kat mag best trots zijn, want hij of zij is verkozen tot de mooiste kat van de tentoonstelling. Hij of zij verlaat het podium met nog extra prijzen en krijgt de vermelding Best Over All op het keurrapport.

Sunny